Projekt

Mennica Usług Szkoleniowych 2

Wartość dofinansowania: 19 234 931,25 zł
Okres realizacji projektu: 01.01.2024 do 31.12.2026

Skierowany do co najmniej 526 przedsiębiorstw i pracodawców posiadających siedzibę na terenie województwa łódzkiego i co najmniej 3000 pracowników pracujących lub zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego.

Poziom dofinansowania

  • dla mikro i małych przedsiębiorstw – 85% kosztów usługi rozwojowej,
  • dla fundacji, stowarzyszeń – 85% kosztów usługi rozwojowej,
  • dla średnich przedsiębiorstw – 60% kosztów usługi rozwojowej,
  • dla dużych przedsiębiorstw – 50% kosztów usługi rozwojowej,
  • dla pozostałych pracodawców w tym jednostek samorządu terytorialnego – 50% kosztów usługi rozwojowej

 

Usługi rozwojowe możliwe do dofinansowania w ramach projektu:

  • szkolenia,
  • doradztwo (w tym coaching i mentoring)
  • studia podyplomowe,
  • koszty egzaminu.

Wartość dofinansowania na jednego pracownika wraz z wkładem własnym wynosi aż 10 000,00.

Wkrótce będzie dostępny Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Biuro projektu ul. Piotrkowskiej 262/264, 90-361 Łódź (Instytut Europejski)

Tel. 573- 444-043