Projekt

RAPID – regionalny akcelerator przedsiębiorstw innowacji i doświadczeń

Projekt jest dedykowaną ofertą usług doradczych i wsparcia grantowego dla podmiotów z województwa łódzkiego funkcjonujących na rynku krócej niż 24 miesiące.

Projektem mogą zostać objęte podmioty, które poszukują rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach.

Projekt obejmuje etap pilotażu świadczenia nowych, specjalistycznych usług na rzecz start-upów w odpowiedzi na przeprowadzoną analizę potrzeb.

WARTOŚĆ OGÓŁEM PROJEKTU W ZŁ 10 496 206,20
KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W ZŁ 10 439 709,20
KWOTA DOFINANSOWANIA W ZŁ 9 917 460,82

Do usług doradczych przygotowanych w ramach projektu należą:

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Opracowanie indywidualnego planu marketingowego i komunikacji,
 • Opracowanie modelu finansowego,
 • Ocena możliwości znalezienia inwestora, zainteresowanego wejściem kapitałowym w rozwój przedsięwzięcia,
 • Kształtowanie i wprowadzanie produktu na rynek.

Najbardziej obiecujące pomysły biznesowe będą mogły uzyskać wsparcie grantowe monitorowane w ramach opracowanego wspólnie z doradcami programu akceleracji RAPID.

Chcemy wspierać nowe, innowacyjne pomysły i przedsiębiorstwa w procesach przyśpieszających ich rozwój oraz zapewniać sektorowi MŚP łatwy dostęp do wysokiej jakości świadczonych według najlepszych standardów działania, specjalistycznych, zindywidualizowanych do potrzeb start-up usług doradczych.

Realizowane przez ŁDB Sp. z o.o. w ramach projektu usługi doradcze nakierowane będą również na wsparcie we wdrażaniu innowacji i współpracy biznesu ze światem nauki.

Cel szczegółowy:

 • wykreowania i świadczenia na wysokim i profesjonalnym poziomie nowych specjalistycznych usług dla biznesu;
 • standaryzacji świadczonych przez beneficjenta usług;
  zapewnienie dostępu sektorowi MŚP do usług specjalistycznych, w tym doradczo – szkoleniowych o charakterze kompleksowym, wynikających z analizy potrzeb;
 • promocja przedsiębiorczości oraz rozpowszechnianie informacji o potrzebie rozwoju firm innowacyjnych;
 • pobudzanie przedsiębiorczości poprzez poprawę oraz zapewnienie kompleksowych usług doradczo – szkoleniowych zarówno na etapie uruchamiania jak i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • budowanie postaw proinnowacyjnych poprzez prowadzenie działań informacyjno–promocyjnych mających na celu rozpowszechnianie wiedzy o ofercie jednostek naukowych funkcjonujących w kluczowych specjalizacjach regionu;
 • wspieranie inteligentnych specjalizacji regionalnych. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020

Nabory

Nabór pierwszy - zakończony

Rusza nabór w ramach Projektu RAPID – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń.

Od 17 sierpnia mikro, mali i średni przedsiębiorcy we wczesnej fazie rozwoju z województwa łódzkiego mogą składać wnioski w konkursie organizowanym przez Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o.

Do konkursu może przystąpić również osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która w przypadku wyboru do udziału w programie, przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu, założy działalność gospodarczą na obszarze województwa łódzkiego.

Warunkiem udziału w konkursie jest to, iż przedsiębiorca nie prowadzi działalności gospodarczej dłużej niż 24 miesiące na dzień podpisania umowy wsparcia.

Rekomendowany czas prowadzenia działalności gospodarczej przed przystąpieniem do konkursu nie powinien być dłuższy niż 21 miesięcy.

Podmioty ubiegające się dofinansowanie kosztów na rozwój rentownego, skalowalnego

i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach, mogą otrzymać nawet 500 tys. zł z funduszy europejskich.

Budżet konkursu wynosi 2 mln zł.

Nabór wniosków potrwa do 30 września br.

W przypadku wyczerpania alokacji środków przeznaczonych na konkurs Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o. zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia konkursu.

Przedsiębiorca może otrzymać pomoc finansową w celu rozwoju produktu, usługi lub technologii

i przeznaczyć na:

a) zakup i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,

b) zakup materiałów i robót budowlanych,

c) zakup rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz oprogramowania wrazz licencją, jeżeli będą zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych,

d) zakup pozostałych wartości niematerialnych i prawnych,

e) zakup usług, w tym usług doradczych,

f) zakup surowców i materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

W związku z tym, że nadal istnieje ryzyko związane z pandemią COVID-19, zachęcamy do korzystania z elektronicznej i telefonicznej formy kontaktu.

W przypadku kontaktu bezpośredniego obowiązują następujące zasady:

 • należy wcześniej umówić termin spotkania, ponieważ w Biurze Projektu jednorazowo może zostać przyjęta tylko jedna osoba,
 • do Biura obowiązkowo należy przychodzić w maseczkach i rękawiczkach oraz zachować dystans społeczny – dwumetrowy odstęp,
 • przed spotkaniem należy zdezynfekować ręce.

POZOSTAŁE PLIKI DO POBRANIA
OGŁOSZENIE O NABORZE obowiązuje od 5 sierpnia 2020 r.

REGULAMIN obowiązuje od 5 sierpnia 2020 r.

WYKAZ RIS WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nabór drugi - zakończony

Rusza drugi nabór w ramach Projektu RAPID – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń.

Od 9 lutego mikro, mali i średni przedsiębiorcy we wczesnej fazie rozwoju z województwa łódzkiego mogą składać wnioski w konkursie organizowanym przez Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o.

Do konkursu może przystąpić również osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która w przypadku wyboru do udziału w programie, przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu, założy działalność gospodarczą na obszarze województwa łódzkiego.

Warunkiem udziału w konkursie jest to, iż przedsiębiorca nie prowadzi działalności gospodarczej dłużej niż 24 miesiące na dzień podpisania umowy wsparcia.

Rekomendowany czas prowadzenia działalności gospodarczej przed przystąpieniem do konkursu nie powinien być dłuższy niż 21 miesięcy.

Podmioty ubiegające się dofinansowanie kosztów na rozwój rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach, mogą otrzymać nawet 500 tys. zł z funduszy europejskich.

Budżet konkursu wynosi 2 mln zł.

Nabór wniosków potrwa do 28 lutego br.

W przypadku wyczerpania alokacji środków przeznaczonych na konkurs Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o. zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia konkursu.

Przedsiębiorca może otrzymać pomoc finansową w celu rozwoju produktu, usługi lub technologii i przeznaczyć na:

a) zakup i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,

b) zakup materiałów i robót budowlanych,

c) zakup rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz oprogramowania wraz z licencją, jeżeli będą zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych,

d) zakup pozostałych wartości niematerialnych i prawnych,

e) zakup usług, w tym usług doradczych,

f) zakup surowców i materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

W związku z tym, że nadal istnieje ryzyko związane z pandemią COVID-19, zachęcamy do korzystania
z elektronicznej i telefonicznej formy kontaktu.

W przypadku kontaktu bezpośredniego obowiązują następujące zasady:

 • należy wcześniej umówić termin spotkania, ponieważ w Biurze Projektu jednorazowo może zostać przyjęta tylko jedna osoba,
 • do Biura obowiązkowo należy przychodzić w maseczkach i rękawiczkach oraz zachować dystans społeczny – dwumetrowy odstęp,
 • przed spotkaniem należy zdezynfekować ręce.

 


POZOSTAŁE PLIKI DO POBRANIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY obowiązuje od 26 stycznia 2021r

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA obowiązuje od 26.01.2021r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA obowiązuje od 26.01.2021

Wykaz-Regionalnych-Inteligentnych-Specjalizacji-i-Nisz-Specjalizacyjnych

Nabór trzeci - zakończony

RUSZA TRZECI NABÓR W RAMACH PROJEKTU „RAPID – REGIONALNY AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACJI I DOŚWIADCZEŃ”

Od 20 października br. mikro, mali i średni przedsiębiorcy we wczesnej fazie rozwoju z województwa łódzkiego mogą składać wnioski w konkursie organizowanym przez Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o.

Do konkursu może przystąpić również osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

która w przypadku wyboru do udziału w programie, przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu, założy działalność gospodarczą na obszarze województwa łódzkiego. Warunkiem udziału w konkursie jest to, iż przedsiębiorca nie prowadzi działalności gospodarczej dłużej niż 24 miesiące na dzień podpisania umowy o powierzenie grantu.

Rekomendowany czas prowadzenia działalności gospodarczej przed przystąpieniem

do konkursu nie powinien być dłuższy niż 21 miesięcy. Podmioty ubiegające się dofinansowanie kosztów na rozwój rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach, mogą otrzymać nawet 200 tys. zł z funduszy europejskich.

Budżet konkursu wynosi 2 mln zł.

Nabór wniosków potrwa do 15 listopada br.

W przypadku wyczerpania alokacji środków przeznaczonych na konkurs Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o. zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia konkursu.

Przedsiębiorca może otrzymać pomoc finansową w celu rozwoju produktu, usługi lub technologii

i przeznaczyć na:

a) zakup i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,

b) zakup materiałów i robót budowlanych,

c) zakup rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz oprogramowania wraz

z licencją, jeżeli będą zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych,

d) zakup pozostałych wartości niematerialnych i prawnych,

e) zakup usług, w tym usług doradczych,

f) zakup surowców i materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: 01.2022.

W związku z tym, że nadal istnieje ryzyko związane z pandemią COVID-19, zachęcamy do korzystania z elektronicznej i telefonicznej formy kontaktu.

W przypadku kontaktu bezpośredniego obowiązują następujące zasady:

 • należy wcześniej umówić termin spotkania, ponieważ w Biurze Projektu jednorazowo może zostać przyjęta tylko jedna osoba,
 • do Biura obowiązkowo należy przychodzić w maseczkach i rękawiczkach oraz zachować dystans społeczny – dwumetrowy odstęp,
 • przed spotkaniem należy zdezynfekować ręce.

PLIKI DO POBRANIA:

FORMULARZ REKRUTACYJNY

INSTRUKCJA DO FORMULARZA

OGŁOSZENIE O NABORZE

REGULAMIN_NABORU

Wykaz-Regionalnych-Inteligentnych-Specjalizacji-i-Nisz-Specjalizacyjnych

Nabór czwarty - zakończony

Ruszamy z kolejnym naborem projektów na rozwój rentownych, skalowalnych i powtarzalnych modeli biznesowych opartych na innowacjach w ramach projektu: „RAPID – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń”.

Od 4 lutego br. mikro, mali i średni przedsiębiorcy we wczesnej fazie rozwoju z województwa łódzkiego mogą składać wnioski w naborze organizowanym przez Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o.

Do naboru może przystąpić również osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która w przypadku wyboru do udziału w Programie Inkubacji i Akceleracji, przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu, założy działalność gospodarczą na obszarze województwa łódzkiego.

Warunkiem udziału w naborze jest to, iż przedsiębiorca nie prowadzi działalności gospodarczej dłużej niż 24 miesiące na dzień podpisania umowy o powierzenie grantu. Rekomendowany czas prowadzenia działalności gospodarczej przed przystąpieniem do naboru nie powinien być dłuższy niż 21 miesięcy.

Podmioty ubiegające się dofinansowanie kosztów na rozwój rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach, mogą otrzymać nawet 200 tys. zł z funduszy europejskich.

Budżet naboru wynosi 2 mln zł.
Nabór wniosków potrwa do 28 lutego br.

W przypadku wyczerpania alokacji środków przeznaczonych na nabór Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o. zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia naboru.

Przedsiębiorca może otrzymać pomoc finansową w celu rozwoju produktu, usługi lub technologii i przeznaczyć na:

1. zakup i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,
2. zakup materiałów i robót budowlanych,
3. zakup rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz oprogramowania wraz z licencją, jeżeli będą zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych,
4. zakup pozostałych wartości niematerialnych i prawnych,
5. zakup usług, w tym usług doradczych,
6. zakup surowców i materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: 05.2022 r.

W związku z tym, że nadal istnieje ryzyko związane z pandemią COVID-19, zachęcamy do korzystania z elektronicznej i telefonicznej formy kontaktu. W przypadku kontaktu bezpośredniego obowiązują następujące zasady:

• należy wcześniej umówić termin spotkania, ponieważ w Biurze Projektu jednorazowo może zostać przyjęta tylko jedna osoba,
• do Biura obowiązkowo należy przychodzić w maseczkach i rękawiczkach oraz zachować dystans społeczny – dwumetrowy odstęp,
• przed spotkaniem należy zdezynfekować ręce.


PLIKI DO POBRANIA:

FORMULARZ REKRUTACYJNY

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

OGŁOSZENIE O NABORZE

WYKAZ REGIONALNYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI I NISZ SPECJALIZACYJNYCH

Nabór piąty - zakończony

Rusza piąty nabór w ramach projektu „RAPID – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń”

Od 14 kwietnia br. mikro, mali i średni przedsiębiorcy we wczesnej fazie rozwoju z województwa łódzkiego mogą składać wnioski w konkursie organizowanym przez Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o.

Do konkursu może przystąpić również osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która w przypadku wyboru do udziału w programie, przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu, założy działalność gospodarczą na obszarze województwa łódzkiego.

Warunkiem udziału w konkursie jest to, iż przedsiębiorca nie prowadzi działalności gospodarczej dłużej niż 24 miesiące na dzień podpisania umowy o powierzenie grantu.

Rekomendowany czas prowadzenia działalności gospodarczej przed przystąpieniem do konkursu nie powinien być dłuższy niż 21 miesięcy.

Podmioty ubiegające się dofinansowanie kosztów na rozwój rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach, mogą otrzymać nawet 200 tys. zł z funduszy europejskich.

Budżet konkursu wynosi 2 mln zł.

Nabór wniosków potrwa do 29 kwietnia br.

W przypadku wyczerpania alokacji środków przeznaczonych na konkurs Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o. zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia konkursu.

Przedsiębiorca może otrzymać pomoc finansową w celu rozwoju produktu, usługi lub technologii i przeznaczyć na:

1. zakup i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,
2. zakup materiałów i robót budowlanych,
3. zakup rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz oprogramowania wraz z licencją, jeżeli będą zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych,
4. zakup pozostałych wartości niematerialnych i prawnych,
5. zakup usług, w tym usług doradczych,
6. zakup surowców i materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: 07.2022.


PLIKI DO POBRANIA:

FORMULARZ REKRUTACYJNY

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

OGŁOSZENIE O NABORZE

RAGULAMIN NABORU

WYKAZ RIS

Nabór szósty - zakończony

Rusza SZÓSTY nabór w ramach projektu „RAPID – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń”

Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o. ogłasza nabór na wybór projektów i przyznanie grantu w ramach projektu „RAPID – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych

O dofinansowanie może ubiegać się wyłącznie:

− podmiot spełniający kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium województwa łódzkiego nie dłużej niż 24 miesiące w dniu udzielenia wsparcia,
− osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która w przypadku wyboru do udziału w programie, przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu, założy i faktycznie będzie prowadzić działalność gospodarczą na obszarze województwa łódzkiego.

Rekomendowany czas prowadzenia działalności gospodarczej przed przystąpieniem do naboru nie powinien być dłuższy niż 21 miesięcy.

W ramach naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden formularz rekrutacyjny.

Rodzaje projektów podlegające dofinansowaniu

Pomoc w formie grantu może zostać przyznana, co do zasady, na rozwój rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach.

Przedsiębiorca może otrzymać pomoc finansową w celu rozwoju produktu, usługi lub technologii i przeznaczyć na:

a) zakup i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,

b) zakup materiałów i robót budowlanych,

c) zakup rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz oprogramowania wraz z licencją, jeżeli będą zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych,

d) zakup pozostałych wartości niematerialnych i prawnych,

e) zakup usług, w tym usług doradczych,

f) zakup surowców i materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

W ramach naboru rekomendowane są projekty wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego lub mające na celu łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz wsparcie funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.

Termin naboru formularzy:
Formularze rekrutacyjne należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w terminie od 13.05.2022 r. do 31.05.2022 r.

W przypadku wyczerpania alokacji środków przeznaczonych na nabór Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o. zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia naboru.

Datą złożenia formularza rekrutacyjnego jest data przesłania jego wersji elektronicznej na adres rekrutacja@rapidakcelerator.pl.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w formie grantów wynosi 2 000 000,00 zł.

Wnioskodawca może uzyskać wsparcie do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość pomocy w formie grantu wynosi 200 000,00 zł.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: 08.2022

Forma pomocy

Pomoc finansowa udzielana jest w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego – grantu.

Pomoc udzielana jest w ramach pomocy de minimis na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 ze zm.).

Pełna dokumentacja naboru, w tym Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „RAPID –Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń” zawierający szczegółowe informacje na temat reguł wyboru projektów oraz zasad przeprowadzania naboru znajdują się na stronie internetowej www.rapidakcelerator.pl oraz w Biurze Projektu.

Kontakt

W związku z tym, że nadal istnieje ryzyko związane z pandemią i zarażenia się koronawirusem SARSCoV- 2, zachęcamy do korzystania z elektronicznej i telefonicznej formy kontaktu.

W przypadku kontaktu bezpośredniego obowiązują następujące zasady:

− należy wcześniej umówić termin spotkania, ponieważ w Biurze Projektu jednorazowo może zostać przyjęta tylko jedna osoba,

− do Biura obowiązkowo należy przychodzić w maseczkach i rękawiczkach oraz zachować dystans społeczny – dwumetrowy odstęp,

− przed spotkaniem należy zdezynfekować ręce.


PLIKI DO POBRANIA:

FORMULARZ REKRUTACYJNY

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

OGŁOSZENIE O NABORZE

REGULAMIN_NABORU

WYKAZ REGIONALNYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI I NISZ SPECJALIZACYJNYCH

Nabór siódmy - zakończony

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
o przyznanie grantu w ramach projektu „RAPID – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020
Priorytet: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie 2.1 Otoczenie biznesu
Poddziałanie 2.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych

Konkurs 7 został podzielony na rundy; termin naboru wniosków:
I runda: od 16 do 31 stycznia 2023 r.
II runda: od 1 do 15 lutego 2023 r.
Zakończenie naboru wniosków: maksymalnie 15 lutego 2023 r.

Ważna informacja: z uwagi na kończące się środki na dofinansowanie projektów w ramach RAPID,  nabór wniosków w danej rundzie konkursu zostanie zamknięty, gdy suma wartości dofinansowania w złożonych wnioskach w ramach rundy przekroczy 150% pozostałej alokacji.
W przypadku wyczerpania alokacji środków przeznaczonych na nabór Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o. zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia naboru.

Kto może składać wniosek:
1. przedsiębiorstwa, należące do kategorii MŚP, które: posiadają siedzibę na terenie województwa łódzkiego oraz prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące;
2. osoby fizyczne, które deklarują rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie:
W ramach programu inkubacji i akceleracji pomoc w formie grantu może zostać udzielona na rozwój rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach.
W ramach programu inkubacji i akceleracji udzielana jest pomoc w celu rozwoju produktu, usługi lub technologii z przeznaczeniem w szczególności na:
a)     zakup i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych  do  środków  trwałych;
b)     zakup materiałów i robót budowlanych;
c)     wartości niematerialnych i prawnych,
d)     zakup usług, w tym usług doradczych.

Organizator naboru:
Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o.
biuro: ul. Piotrkowska 262/264
90-361 Łódź

+48 573 444 046
+48 798 789 500
e-mail: konsultacje@rapidakcelerator.pl

Dofinansowanie:
W ramach procesu akceleracji i inkubacji (realizacji projektu) otrzymuje wsparcie inwestycyjne (pomoc finansową) w postaci grantu, oraz wsparcie merytoryczne w postaci usług doradczych specjalistycznych oraz usług doradczych eksperckich dostosowanych do indywidualnych potrzeb inkubowanego startupu.
Dofinansowanie przyznane w formie grantu stanowi pomoc de minimis i nie może przekroczyć 200 000 EUR (100 000 EUR w sektorze transportowym) w okresie trzech lat podatkowych.
Maksymalna wartość dofinansowania w formie grantu wynosi 300 000 zł
Poziom dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowalnych
Sposób składania wniosków:
Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres rekrutacja@rapidakcelerator.pl
Sposób oceny wniosków

Wnioski złożone w konkursie będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami wyboru projektów, stanowiącymi załącznik do Regulaminu konkursu.

DOKUMENTY

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Wykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji
Kryteria wyboru projektów
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

WNIOSEK

Wzór formularza rekrutacyjnego
Instrukcja wypełniania formularza rekrutacyjnego
Wzór oświadczenia o złożeniu formularza w wersji elektronicznej


PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Wykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji

Rozporządzenie MIiR w sprawie pomocy de minimis

Rozporządzenie_Komisji_UE_w_sprawie_pomocy_de_minimis

Kryteria wyboru projektów

Formularz_wniosek

Instrukcja_wypełniania_formularza_wniosku

Wzór Oświadczenia wnioskodawcy

OGŁOSZENIE

Komunikaty

Wyniki oceny projektów złożonych w ramach naboru 7

Wyniki oceny projektów złożonych w ramach naboru 7

SZANOWNE START-UPY, niniejszym informujemy, że zakończyliśmy ocenę złożonych wniosków o granty i publikujemy wyniki naboru siódmego. Prosimy o sprawdzenie swojego wyniku na Liście projektów rekomendowanych do udziału w Programie RAPID. Gratulujemy wszystkim...

czytaj dalej
Lista projektów – nabór 6

Lista projektów – nabór 6

Informujemy, iż w dniu 8 września 2022 r, zakończyła się ocena projektów złożonych w naborze szóstym w projekcie „RAPID – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń”. Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru szóstego: Lp. Nazwa...

czytaj dalej
Przedłużamy ocenę w naborze 6

Przedłużamy ocenę w naborze 6

Uprzejmie informujemy, iż ocena aplikacji złożonych w naborze 6 w projekcie „RAPID – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń” została przedłużona do dnia 15 września 2022 r.

czytaj dalej
Wydłużyliśmy termin oceny aplikacji z naboru 4

Wydłużyliśmy termin oceny aplikacji z naboru 4

Uprzejmie informujemy, iż ocena aplikacji złożonych w naborze 4 w projekcie „𝗥𝗔𝗣𝗜𝗗 – 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗻𝘆 𝗔𝗸𝗰𝗲𝗹𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿 𝗣𝗿𝘇𝗲𝗱𝘀𝗶𝗲̨𝗯𝗶𝗼𝗿𝘀𝘁𝘄 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘄𝗮𝗰𝗷𝗶 𝗶 𝗗𝗼𝘀́𝘄𝗶𝗮𝗱𝗰𝘇𝗲𝗻́” została przedłużona do dnia 7 czerwca 𝟐𝟎𝟐𝟐...

czytaj dalej
Wydłużamy ocenę w naborze nr 4

Wydłużamy ocenę w naborze nr 4

Uprzejmie informujemy, iż ocena aplikacji złożonych w naborze 4 w projekcie „𝗥𝗔𝗣𝗜𝗗 – 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗻𝘆 𝗔𝗸𝗰𝗲𝗹𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿 𝗣𝗿𝘇𝗲𝗱𝘀𝗶𝗲̨𝗯𝗶𝗼𝗿𝘀𝘁𝘄 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘄𝗮𝗰𝗷𝗶 𝗶 𝗗𝗼𝘀́𝘄𝗶𝗮𝗱𝗰𝘇𝗲𝗻́” została przedłużona do dnia 𝟑𝟏 𝐦𝐚𝐣𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐫. W przypadku wcześniejszego zakończenia oceny stosowna informacja...

czytaj dalej