Uprzejmie informujemy, że ocena projektów o przyznanie grantu złożonych w naborze 2 w ramach projektu „RAPID – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń” z uwagi na utrudnienia wynikające z pandemii COVID-19 zostaje przedłużona do 31 maja 2021 r.

W przypadku wcześniejszego zakończenia oceny stosowna informacja zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej www.rapidakcelerator.pl oraz w mediach społecznościowych.